Vacancies

Posturi scoase la concurs

Organizare concurs posturi vacante proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0243, director contract Lector Dr Caterina Preda.

Post vacant: Specialist documentație studii

Perioada de angajare: pe perioada derulării proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0243, Contract 206/01.10.2015.

Condiții ocupare post

 1. Absolvent studii superioare de specialitate (științe umaniste sau științe sociale cu specializare pe arte vizuale).
 2. Publicarea a minim 1 articol științific în calitate de prim autor sau autor principal.
 3. Cunoașterea la nivel avansat a metodelor de cercetare în arhive.
 4. Cunoașterea legislației culturale românești.
 5. Cunoașterea limbii engleză/franceză la nivel avansat.
 6. Disponibilitatea de a efectua mobilități în interesul proiectului.

Fișa postului

 1. Desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectelor de cercetare în care participă ca membru.
 2. Aplică metode de cercetare specifice în arhive, sintetizează informațiile colectate și realizează fișe sintetice.
 3. Participă la activități de cercetare ale Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES).
 4. Participă la elaborarea articolelor științifice și rapoartelor de cercetare.
 5. Participă la organizarea conferinței din cadrul proiectului.
 6. Diseminează rezultatele activității de cercetare (conferințe, volum de documente, volum conferință).
 7. Participă la conferințe pentru a prezenta rezultatele intermediare ale cercetării din cadrul proiectului.
 8. Îndeplineşte toate sarcinile solicitate de şeful ierarhic superior, care sunt conforme cu pregătirea profesională şi postul ocupat şi care au drept scop buna funcţionare a centrului de cercetare.
 9. Aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne, precum şi dispoziţiile legale incidente.

Tematică concurs

Proiectul ”De la artistul de stat la artistul dependent de stat Uniunea Artiștilor Plastici din România (1950-2010) Filiala București” propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România  (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizarea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.

CPES lansează un apel la candidaturi pentru un/o absolvent(ă) de master (eventual doctorand(ă)) care să se integreze în echipa proiectului de cercetare ”De la artistul de stat la artistul dependent de stat Uniunea Artiștilor Plastici din România (1950-2010) Filiala București”. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specificate la punctul A. Principalele rezultate așteptate sunt: redactarea un studiu care va fi inclus în volumul editat în urma conferinței internaționale organizate în cadrul proiectului (2016), participarea la identificarea documentelor de arhivă, care vor fi de asemenea incluse în volumul de documente care va fi publicat în cadrul acestui proiect și îndeplinirea tuturor sarcinilor din fișa postului specificate la punctul B.

Probe concurs: dosar și interviu.

Dosar concurs: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție care să explice interesul pentru a participa în acest proiect (1 pagină), un rezumat al temei de cercetare pe care o va aborda în cadrul proiectului (1 pagină).

Loc desfășurare concurs:

CPES, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Ştiinţe Politice Str. Spiru Haret, nr. 8, 010175 Bucureşti România

Bibliografie

 1. Aucouturier, Michel. Realismul socialist. (Trad. Din franceză de Lucia Flonta). (Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001).
 2. Cârneci, Magda. Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010 (Iași: Polirom, 2013).
 3. Haraszti, Miklos, The velvet prison: Artists under state socialism (London: I.B Tauris Co, Ltd, 1988).
 4. Ionescu, Radu. Uniunea Artştilor Plastici din România (Bucureşti: Editura UAP, 2003).
 5. Mocănescu, Alice, “Artists and political power: the functioning of the Romanian Artists’ Union during the Ceauşescu Era 1965-1975, History of Communism in Europe vol II, 2011, pp. 95-122.
 6. Pintilie, Ileana. Acționismul în România în timpul comunismului (Cluj: Idea Design & Print, 2000).
 7. Raţiu, Dan Eugen, “The Subsidized Muse or the Market-Oriented Muse? Supporting Artistic Creation in Romania between State Intervention and Art Market.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 2006, 5(13), pp.1–24.
 8. Vasile, Cristian. Literatura şi artele în România comunistã (Bucureşti: Humanitas, 2010).
 9. Vasile, Cristian. Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej (Bucureşti: Humanitas, 2011).
 10. Verdery, Katherine. National Ideology Under Socialism. (Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press, 1991)

Comisia de concurs:Lector Dr. Caterina Preda, Prof. Dr. Ionela Băluță, Prof. Dr. Laurențiu Vlad

2. Organizare concurs posturi vacante proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0243, director contract Lector Dr Caterina Preda.

Post vacant: Asistent de cercetare perioadă determinată din organigram CPES.

Perioada de angajare: pe perioada derulării proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0243, Contract 206/01.10.2015.

Condiții ocupare post

 1. Doctor în științe sociale sau politice.
 2. Publicarea a minim 3 articole științifice în calitate de autor principal.
 3. Experiență de cel puțin 3 ani de lucru în arhive.
 4. Participarea la alte proiecte de cercetare.
 5. Cunoașterea limbii engleză la nivel avansat.
 6. Disponibilitatea de a efectua mobilități în interesul proiectului.

Fișa postului

 1. Desfășoară activitate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare în care participă ca membru.
 2. Aplică metode de cercetare specifice în arhive, sintetizează informațiile colectate și realizează fișe sintetice, preucm și fotografii ale documentelor de arhivă.
 3. Realizează bazele de date cu documentele de arhivă identificate.
 4. Participă la activitățile de cercetare ale Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES).
 5. Participă la elaborarea articolelor științifice și rapoartelor de cercetare.
 6. Participă la organizarea conferinței din cadrul proiectului.
 7. Diseminează rezultatele activității de cercetare (volum de documente, volum conferință).
 8. Îndeplineşte toate sarcinile solicitate de şeful ierarhic superior, care sunt conforme cu pregătirea profesională şi postul ocupat şi care au drept scop buna funcţionare a centrului de cercetare.
 9. Aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne, precum şi dispoziţiile legale incidente.

Tematică concurs

Proiectul ”De la artistul de stat la artistul dependent de stat Uniunea Artiștilor Plastici din România (1950-2010) Filiala București” propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România  (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizarea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.

CPES lansează un apel la candidaturi pentru un doctor în științe sociale sau politice care să se integreze în echipa proiectului de cercetare ”De la artistul de stat la artistul dependent de stat Uniunea Artiștilor Plastici din România (1950-2010) Filiala București”. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specificate la punctul A. Principalele rezultate așteptate de la asistentul de cercetare sunt: cercetarea de arhive și participarea la identificarea documentelor de arhivă care vor fi de asemenea incluse în volumul de documente care va fi publicat în cadrul acestui proiect și redactarea unui studiu care va fi inclus în volumul editat în urma conferinței internaționale organizate în cadrul proiectului (2016), precum și îndeplinirea tuturor sarcinilor din fișa postului specificate la punctul B.

Probe concurs: interviu.

Loc desfășurare concurs:

CPES, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Ştiinţe Politice Str. Spiru Haret, nr. 8, 010175 Bucureşti România

Bibliografie

 1. Aucouturier, Michel. Realismul socialist. (Trad. Din franceză de Lucia Flonta). (Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001).
 2. Cârneci, Magda. Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010 (Iași: Polirom, 2013).
 3. Haraszti, Miklos, The velvet prison: Artists under state socialism (London: I.B Tauris Co, Ltd, 1988).
 4. Ionescu, Radu. Uniunea Artştilor Plastici din România (Bucureşti: Editura UAP, 2003).
 5. Mocănescu, Alice, “Artists and political power: the functioning of the Romanian Artists’ Union during the Ceauşescu Era 1965-1975, History of Communism in Europe vol II, 2011, pp. 95-122.
 6. Vasile, Cristian. Literatura şi artele în România comunistã (Bucureşti: Humanitas, 2010).
 7. Vasile, Cristian. Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej (Bucureşti: Humanitas, 2011).
 8. Verdery, Katherine. National Ideology Under Socialism. (Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press, 1991)

Comisia de concurs: Lector Dr. Caterina Preda, Prof. Dr. Ionela Băluță, Prof. Dr. Laurențiu Vlad

 

 

 

 

 

About artistuldestat

https://unibuc.academia.edu/CaterinaPreda
This entry was posted in Vacancies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s