Calls for papers

Call for Papers for the international conference: The ”state artist” in Romania and Eastern Europe

Faculty of Political Science, University of Bucharest, 5 November 2016

The establishment of communist regimes in Eastern Europe brought for the visual arts, the establishment of the “state artist” (Haraszti). Artworks were commissioned by the state, which offered extensive rewards for the artists, obliged to comply with the political and ideological rigors of the regime. As part of the research project “From the “state artist” to the artist dependent on the state: the case of the Union of Visual Artists (1950-2010) – the Bucharest branch”, this conference seeks to explore the different transformations that the artists underwent in order to comply with the extensive role assumed by the totalitarian state in the arts. We invite contributions on the broad topic announced, that of the state artist in Romania and Eastern Europe with a specific focus on visual arts, but we are also interested to discuss other instances of collaboration with the regimes in place (1950s-1990). The conference aims to discuss the state artist in the context of communist regimes from multiple points of views. The topics discussed could be, but are not limited to:

 • How was the new artist shaped by the communist regimes?
 • Were artists able to integrate Socialist Realism as a mandatory style? If not, which were the limits of this mandatory style or the national specificities?
 • Which were the types of resistance to the model of the state artist?
 • How did Socialist Realism translate in different visual practices?
 • What role did the Union of Visual Artists of Romania play? How does it compare to other unions in the East?
 • What are the transformations of the unions of artists after 1990?

Those interested in presenting a paper should send an abstract of 500 words as well as a short CV (including a short list of publications) to caterinapreda@gmail.com until the 15th of May 2016. A selection of conference presentations will be published in a volume, thus the accepted participants must send their contributions 1 month in advance (1st of October 2016). The contributions must address the topic of the state artist, and must have 8.000 words including footnotes with a separate list of references. Organizing committee: Caterina Preda, Alina Popescu, Dan Drăghia. Place: The Institute for Political Research, Faculty of Political Science, University of Bucharest. The languages of the conferences are Romanian, English, and French.

Apel pentru prezentări pentru conferința internațională: Artistul de stat” în România și Europa de Est

Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, 5 noiembrie 2016

 

Instalarea regimurilor comuniste în Europa de est a însemnat pentru artele vizuale, impunerea „artistului de stat” (Haraszti). Rolul acestuia era să să creeze opere de artă, comandate și sprijinite financiar de către stat, în schimbul cărora primea recompense extinse cu condiția respectării rigorilor politice și ideologice. Ca parte a proiectului de cercetare ”De la „artistul de stat” la artistul dependent de stat: Uniunea Artiștilor Plastici din România (1950-2010) – filiala București”, această conferință își propune să exploreze diferitele modalități în care artiștii erau transformați de acest rol extins asumat de statul totalitar. Invităm contribuții pe tema largă anunțată de titlul conferinței, cea a artistului de stat în România și Europa de est cu accent pe artele vizuale. În același timp suntem interesați să discutăm alte instanțe ale colaborării cu regimul (1945-1990). Conferința își propune să discute statutul artistului de stat în timpul regimurilor comuniste, precum și diferitele sale interpretări. Subiectele prezentărilor pot include, dar nu sunt limitate la:

 • Cum a fost creat de către regimurile comuniste, artistul de stat?
 • Au putut artiștii să adopte stilul realist socialist ca stil obligatoriu? Dacă nu, care au fost limitele acestui stil obligatoriu sau specificitățile naționale?
 • Care au fost tipurile de rezistență la modelul artistului de stat?
 • Cum s-a tradus realismul socialist în diferite practici vizuale?
 • Ce rol a jucat Uniunea artiștilor plastici? Cum se compară acesta cu alte uniuni din est?
 • Care sunt transformările uniunilor de artiști după 1990?

Cei interesați să prezinte o lucrare sunt rugați să trimită un rezumat de 500 de cuvinte precum și un scurt CV (care să conțină și o scurtă listă cu cele mai importante publicații) la adresa de email: caterinapreda@gmail.com până la date de 15 mai 2016. O selecție a prezentărilor din cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum, astfel participanții ale căror propuneri vor fi acceptate, vor trebui să trimită prezentările cu o lună înainte (1 octombrie 2016). Prezentările vor trebui să discute unul din aspectele legate de tema artistului de stat, și vor trebui să aibă 8.000 de cuvinte incluzând notele de subsol cu o listă separată de referințe. Comitetul de organizare: Caterina Preda, Alina Popescu, Dan Drăghia. Locul de desfășurare al conferinței: Institutul de Cercetări Politice, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. Limbile de desfășurare a prezentărilor: Română, Franceză, Engleză.